• PENGENALAN

  Unit Pengurusan Pinjaman adalah unit yang menguruskan hal ehwal kemudahan Pinjaman Kenderaan dan Pinjaman Komputer & Telefon Pintar (Smartphones).

 • FUNGSI PINJAMAN

  1. Melaksanakan pengurusan Skim Pinjaman Kenderaan & Skim Pinjaman Komputer Dan Telefon Pintar (Smartphones) berdasarkan pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan iaitu:

   • WP 9.1 Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) Bagi Anggota Perkhidmatan Awam
   • WP 9.2 Skim Pinjaman Kenderaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis
   • WP 9.3 Skim Pembiayaan Kenderaan Mengikut Prinsip Al Bai’ Bithaman ‘Ajil Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis

  2. Menguruskan pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Pinjaman Kenderaan dan Komputer

  3. Menguruskan kelulusan permohonan Pinjaman Kenderaan & Komputer Dan Telefon Pintar (Smartphones) bagi staf USM Kampus Induk & Cawangan

  4. Memproses bayaran Pinjaman Kenderaan & Komputer Dan Telefon Pintar (Smartphones) kepada pembekal

  5. Memastikan peruntukan pinjaman tahunan mencukupi bagi kelulusan Pinjaman Kenderaan & Komputer Dan Telefon Pintar (Smartphones)

  6. Menguruskan bayaran pemberian geran komputer kepada staf akademik

  7. Menyediakan surat peringatan dan makluman hutang kepada staf yang mempunyai tunggakan hutang pinjaman

  8. Memberi khidmat nasihat kewangan berkaitan pinjaman staf

  9. Memberi perkhidmatan yang mesra pelanggan, efisien dan berkualiti

 • BORANG & PANDUAN

 • CARTA ORGANISASI

  SEDANG DIKEMASKINI...

Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin