HEBAHAN BENDAHARI BIL 4/2023: PENGGUNAAN SISTEM ESTORE@BURSARY: SISTEM PERMOHONAN ALAT TULIS DAN ITEM KAWALAN

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan HEBAHAN BENDAHARI 4 BAGI TAHUN 2023 berhubung Penggunaan Sistem eStore@Bursary: Sistem Permohonan Alat Tulis Dan Item Kawalan.

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

          - Manual Pengguna
          - Manual Penyelia
          - Carta Alir : Pengguna
          - Carta Alir : Penyelia
          - Carta Alir : Pentadbir


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

2 Mei 2023

  • Hits: 921
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin