• PENGENALAN

  Mengurus bayaran kepada semua zon yang terlibat.

 • FUNGSI ZON

  Pengurusan Belanjawan
  Mengurus belanjawan mengurus, enterprise, KPI KIP dan kumpulan wang khas yang diluluskan kepada IPPT

  Pengurusan Perolehan
  Mengurus semua jenis perolehan IPPT merangkumi pembelian terus, sebutharga dan tender untuk kelulusan Jawatankuasa yang berkaitan

  Pengurusan Pembelian
  1. Memproses pengeluaran borang pesanan untuk pembelian bekalan/perkhidmatan/kerja menggunakan peruntukan yang diluluskan kepada IPPT
  2. Memproses pembelian tempahan tiket penerbangan melalui kad korporat Universiti menggunakan peruntukan yang diluluskan kepada IPPT

  Pengurusan Bayaran
  Memproses bayaran kepada staf dan bukan staf yang menggunakan peruntukan yang diluluskan kepada IPPT

  Pengurusan hasil dan hutang
  Mengurus kutipan hasil dan hutang berkaitan IPPT

  Pengurusan Insurans
  Membantu menyalurkan maklumat berkaitan insuran di IPPT yang diperlukan oleh Jabatan Bendahari Kampus Induk

  Memberikan khidmat nasihat dan sebagai sumber rujukan berkaitan kewangan di IPPT

 • CARTA ORGANISASI

  SEDANG DIKEMASKINI...

Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin