Utama

Sistem Kewangan dan Perakaunan USM (eFAS) dibangunkan dengan menekankan ciri-ciri kawalan dan pemantauan agar dapat menyokong Pengurusan Universiti dalam membuat keputusan kewangan. Ianya terdiri daripada 7 pakej merangkumi keperluan semua peringkat pelanggan melalui:

 1. Perancangan kewangan dalam penjanaan dana bagi menampung operasi dan perkembangan Universiti.
 2. Kawalan dan pemantauan dalam operasi kewangan dan perakaunan Universiti.
 3. Pengurusan perolehan Universiti.
 4. Pengurusan pembayaran kepada pelanggan sama ada pelanggan dalaman atau luaran Universiti.
 5. Pengurusan hasil dan penerimaan bagi perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh Universiti.
 6. Penyediaan maklumat kewangan dan perakaunan kepada pengguna.
 7. Penyediaan bantuan sokongan aplikasi dan teknikal kepada pengguna eFAS.

 

Fungsi Seksyen Pengurusan Sistem & Kos

Pengurusan Data Dan Kos

 1. Urusan kawalan dan penyelenggaraan Carta Akaun USM
 2. Memproses cetakan cek dan pembayaran melalui Interbank Giro
 3. Memproses dan mengemaskini profail pembekal dalaman USM
 4. Urusan permohonan, simpanan dan pengeluaran stok cek USM
 5. Urusan semakan dan pemantauan keperluan tunai untuk tujuan pembayaran
 6. Semakan, kawalan dan pemantauan Akaun Belum Bayar USM
 7. Urusan penyata/laporan kewangan serta penjanaan/analisa laporan/statistik kewangan

Pengurusan Sistem

 1. Perancangan keperluan Sistem Kewangan dan Perakaunan USM (eFAS) dan sistem sokongan
 2. Perancangan spesifikasi eFAS dan sistem sokongan
 3. Urusan projek eFAS
 4. Urusan ujian dan implimentasi projek eFAS
 5. Pembangunan modul latihan eFAS
 6. Pelaksanaan latihan, bantuan dan sokongan aplikasi eFAS kepada pengguna
 7. Penutupan Akaun USM – Roll Over


Penafian    |    Dasar Privasi    |    Piagam Pelanggan    |    Dasar Keselamatan    |    Peta Laman    |    FAQ    |    Hakmilik     
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


  >  Penafian   
  >  Dasar Privasi
  >  Piagam Pelanggan    
  >  Dasar Keselamatan
  >  Peta Laman
  >  FAQ 
  >  Hakmilik   
  > 
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


 

 • QR Code - bursary.usm.my.png
  .
 • PAUTAN PANTAS
  > Kampus Induk

  > Kampus Kejuruteraan
  > Kampus Kesihatan
  > Campus Online
  > Emel Rasmi USM

  ePROCUREMENT
  > 
  Induk
  > 
  Kejuruteraan
  > 
  Kesihatan

  .
 • PAUTAN LUAR
  > Kerajaan Malaysia
  > Kem. Kew. Malaysia

  > Kem. Pendidikan Malaysia
  > Jab. Akauntan Negara
  > Jab. Kastam Malaysia

  > Bank Negara Malaysia
  > MSC Malaysia
 • HUBUNGI KAMI
  Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang.
  cont 02: +604 653 3131
  fax: +604 658 8205
  cont 03This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  .
 • 246701
  Hari iniHari ini81
  SemalamSemalam401
  Minggu IniMinggu Ini2258
  Bulan IniBulan Ini2721
  Sepanjang HariSepanjang Hari246701
  .

Hakcipta Terpelihara 2019 - Jabatan Bendahari, Universiti Sains Malaysia