Login Download

Maklumat ini dikhaskan kepada Staf dan Pelajar berdaftar USM sahaja. Sila LOGIN menggunakan :

User Name :
Sila Logout selepas muat turun.

Pengurusan Perakaunan

Penyediaan penyata kewangan tahunan Universiti dan Kumpulan

 1. Memastikan setiap unit di Jabatan Bendahari mematuhi SOP penutupan akaun akhir tahun dengan penyediaan jadual penutupan akaun tahunan untuk edaran PTJ dan dalaman Jabatan Bendahari
 2. Penyediaan penyata kewangan tahunan untuk dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara


Penyediaan fail-fail jadual sokongan yang telah disatukan bagi memudahkan kerja-kerja pengauditan

Penyatuan jadual sokongan semua kampus dan memastikan ianya seimbang dengan lejer am


Penyatuan dokumen sokongan dan penyediaan fail Mesyuarat Exit Conference dengan Jabatan Audit Negara

Menyatukan semua maklumbalas teguran audit dalam Surat/Laporan Pengurusan Audit


Penyediaan Nota Jemaah Menteri dan Memorandum Jemaah Menteri mengikut format yang telah ditetapkan

Nota Jemaah Menteri dan Memorandum Jemaah Menteri yang telah dimuktamadkan maklumat kewangan dikemukakan kepada Bahagian Pembangunan Institusi untuk disatukan serta dihantarkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia


Penyediaan kertas kerja Penyata Kewangan Tahunan Universiti untuk perakuan Jawatankuasa Tetap Kewangan

Mengemukakan kertas kerja Penyata Kewangan Tahunan Universiti untuk perakuan Jawatankuasa Tetap Kewangan yang telah dimuktamadkan kepada urusetia JTK untuk tindakan selanjutnya


Penyediaan kertas kerja Penyata Kewangan Tahunan Universiti untuk kelulusan Lembaga Gabenor Universiti

Mengemukakan kertas kerja Penyata Kewangan Tahunan Universiti untuk kelulusan Lembaga Gabenor Universiti yang telah dimuktamadkan kepada urusetia LGU untuk tindakan selanjutnya


Mengenalpasti keperluan dan penyediaan laporan tahunan dan penyata kewangan tahun semasa

 1. Mengemukakan laporan tahunan dan penyata kewangan yang telah dimuktamadkan kepada Bahagian Pembangunan Institusi (BPI) mengikut jadual yang telah dipersetujui untuk tindakan penyatuan dan suntingan
 2. Memastikan Laporan Tahunan Universiti dikemukakan sebanyak 60 naskah oleh Bahagian Pembangunan Institusi kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dalam tempoh yang telah ditetapkan


Pengurusan mesyuarat dan penyediaan fail mesyuarat Jawatakuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Universiti

Mengurus tarikh mesyuarat sepanjang tahun, notis panggilan mesyuarat, agenda mesyuarat, kehadiran ahli dan jemputan mesyuarat, minit mesyuarat, maklumbalas mesyuarat (jika ada) dan penyediaan fail mesyuarat


Pengurusan laporan Jawatakuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun peringkat Kementerian dan Universiti

Menyemak dan membuat analisis laporan Jawatakuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun peringkat Kementerian dan Universiti serta mengemukakan laporan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia mengikut tarikh yang telah ditetapkan


Pengurusan transaksi antara kampus

Menyemak dan memastikan transaksi antara kampus Universiti diselarasakan dari semasa ke semasa


Pengurusan transaksi antara universiti dan subsidiari

Menyemak dan memastikan setiap transaski antar univerisi dan syarikat subsidiary diselaraskan dari semasa ke semasa


Penafian    |    Dasar Privasi    |    Piagam Pelanggan    |    Dasar Keselamatan    |    Peta Laman    |    FAQ    |    Hakmilik     
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


  >  Penafian   
  >  Dasar Privasi
  >  Piagam Pelanggan    
  >  Dasar Keselamatan
  >  Peta Laman
  >  FAQ 
  >  Hakmilik   
  > 
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


 

 • QR Code - bursary.usm.my.png
  .
 • PAUTAN PANTAS
  > Kampus Induk

  > Kampus Kejuruteraan
  > Kampus Kesihatan
  > Campus Online
  > Emel Rasmi USM

  ePROCUREMENT
  > 
  Induk
  > 
  Kejuruteraan
  > 
  Kesihatan

  .
 • PAUTAN LUAR
  > Kerajaan Malaysia
  > Kem. Kew. Malaysia

  > Kem. Pendidikan Malaysia
  > Jab. Akauntan Negara
  > Jab. Kastam Malaysia

  > Bank Negara Malaysia
  > MSC Malaysia
 • HUBUNGI KAMI
  Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang.
  cont 02: +604 653 3131
  fax: +604 658 8205
  cont 03This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  .
 • 221729
  Hari iniHari ini222
  SemalamSemalam422
  Minggu IniMinggu Ini1729
  Bulan IniBulan Ini1729
  Sepanjang HariSepanjang Hari221729
  .

Hakcipta Terpelihara 2019 - Jabatan Bendahari, Universiti Sains Malaysia