Utama

Unit Perakaunan adalah unit yang berperanan dalam kerja-kerja penutupan akaun tahunan dan interim Universiti, bertindak sebagai pengantara semasa aktiviti pengauditan Penyata Kewangan Tahunan, menguruskan transaksi antara syarikat subsidiari, menguruskan transaksi antara kampus, menguruskan maklumat kewangan dalam Nota Jemaah Menteri dan Memorandum Jemaah Menteri, menyediakan kertas kerja Penyata Kewangan Tahunan Universiti kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan, menguruskan maklumat kewangan dalam Laporan Tahunan Universiti serta berperanan sebagai Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Universiti

 

Fungsi Perakaunan

Penyediaan Laporan

 1. Menyediakan laporan kewangan bulanan, sukuan dan tahunan Universiti kepada Lembaga Gabenor Universiti, Jawatankuasa Tetap Kewangan, pengurusan Universiti serta Agensi Pusat
 2. Menyediakan penyata kewangan Universiti dan Kumpulan tahunan
 3. Menyediakan laporan bil-bil tertunggak kepada pihak Agensi Pusat
 4. Menyediakan laporan tahunan Universiti, nota dan memorandum Jemaah Menteri yang berkaitan dengan hal-hal kewangan
 5. Menyediakan laporan untuk Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi


Pengurusan Pengauditan

 1. Mengurus hal-hal berkaitan pengauditan Penyata Kewangan Tahunan USM


Pemantauan Perlaksanaan Perakaunan

 1. Memantau perlaksanaan dan pematuhan dasar yang berkaitan pengurusan perakaunan
 2. Pemantauan transaksi kewangan dan pematuhan kepada piawaian perakunanan yang digunapakai


Urusetia

 1. Menjadi urusetia Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Universiti


Khidmat Nasihat

 1. Memberi khidmat nasihat berkaitan hal ehwal perakaunan kepada Universiti dan Yayasan USM


Penafian    |    Dasar Privasi    |    Piagam Pelanggan    |    Dasar Keselamatan    |    Peta Laman    |    FAQ    |    Hakmilik     
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


  >  Penafian   
  >  Dasar Privasi
  >  Piagam Pelanggan    
  >  Dasar Keselamatan
  >  Peta Laman
  >  FAQ 
  >  Hakmilik   
  > 
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


 

 • QR Code - bursary.usm.my.png
  .
 • PAUTAN PANTAS
  > Kampus Induk

  > Kampus Kejuruteraan
  > Kampus Kesihatan
  > Campus Online
  > Emel Rasmi USM

  ePROCUREMENT
  > 
  Induk
  > 
  Kejuruteraan
  > 
  Kesihatan

  .
 • PAUTAN LUAR
  > Kerajaan Malaysia
  > Kem. Kew. Malaysia

  > Kem. Pendidikan Malaysia
  > Jab. Akauntan Negara
  > Jab. Kastam Malaysia

  > Bank Negara Malaysia
  > MSC Malaysia
 • HUBUNGI KAMI
  Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang.
  cont 02: +604 653 3131
  fax: +604 658 8205
  cont 03This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  .
 • 246692
  Hari iniHari ini72
  SemalamSemalam401
  Minggu IniMinggu Ini2249
  Bulan IniBulan Ini2712
  Sepanjang HariSepanjang Hari246692
  .

Hakcipta Terpelihara 2019 - Jabatan Bendahari, Universiti Sains Malaysia