• PENGENALAN

  Unit Akaun Pelajar merupakan unit yang menguruskan yuran-yuran pelajar Penuh Masa, Ijazah Tinggi dan Jarak Jauh. Unit ini juga menguruskan khidmat bagi penaja-penaja menyalurkan biasiswa dan pinjaman kepada pelajar dan akaun-akaun berkaitan aktiviti dan persatuan pelajar.

 • FUNGSI KEWANGAN PELAJAR

  Pengurusan Caj Yuran Pelajar

  1. Mengurus caj yuran kepada semua pelajar USM Ijazah Pertama Penuh Masa dan Jarak Jauh serta Ijazah Tinggi.
  2. Memastikan data penyata pelajar sentiasa dikemaskini bagi membolehkan pelajar mengetahui status terkini penyata mereka.


  Pengurusan Pinjaman/Biasiswa Penaja Dalam dan Luar Negara

  1. Memastikan data yuran pelajar dimasukkan ke dalam Sistem Maklumat Pelajar untuk dihantar kepada PTPTN dalam tempoh yang ditetapkan.
  2. Mengurus dan mengemaskini kutipan yuran pelajar dari pelajar dan penaja dan mengeluarkan penyata kewangan kepada pelajar bagi setiap semester.
  3. Menguruskan bayaran biasiswa dan pinjaman kepada pelajar.


  Pengurusan Bantuan/Pinjaman daripada Universiti

  1. Menguruskan pinjaman untuk pelajar-pelajar baru.
  2. Menguruskan pinjaman jangka pendek pelajar.
  3. Menguruskan pinjaman jangka panjang pelajar.
  4. Menguruskan bantuan zakat kepada pelajar yang layak.


  Pengurusan Urusan Kewangan Kegiatan Pelajar

  1. Mengurus akaun-akaun berkaitan aktiviti dan persatuan pelajar.


  Pengurusan Bayaran Elaun/Sara Hidup/Fellowship Pelajar

  1. Menguruskan pembayaran elaun-elaun sara hidup, fellowship dan siswazah pembantu.
 • CARTA ORGANISASI

  SEDANG DIKEMASKINI...

Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin