• PENGENALAN

  1. Perlindungan insurans Universiti untuk semua program termasuk tetapi tidak terhad kepada harta benda (aset), liabiliti, kenderaan, pelajar dan
  2. Kenderaan milikan Universiti – pembaharuan cukai jalan, saman kenderaan, penukaran hak milik, penyediaan dokumentasi untuk kenderaan ke luar negara
 • FUNGSI INSURANS

  1. Menguruskan aktiviti yang berkaitan dengan insurans Universiti Sains Malaysia
   a) Jenis-jenis polisi
   1. Property, Liability and Miscellaneous Programme
  • menguruskan tuntutan kebakaran bangunan/premis, kejadian ribut, tuntutan pihak ketiga bagi dan lain-lain tuntutan dibawah kategori ini;
  • menguruskan permohonan perlindungan insurans perjalanan bagi tujuan rasmi dan persendirian;
  • membantu dalam menguruskan aktiviti tahunan Infra-Red Survey dan Property Valuation bangunan/lokasi yang terpilih;
  1. Motor Programme
  • menguruskan pengaktifan Cover Note kenderaan untuk pembaharuan cukai jalan mengikut bulan bagi ketiga-tiga kampus;
  • mengemaskini maklumat senarai kenderaan milikan Universiti ketiga-tiga kampus untuk tujuan perolehan insurans kenderaan;
  • menguruskan dokumentasi bagi tuntutan yang melibatkan kenderaan milikan Universiti;
  • membantu dalam penyaluran/kemaskini maklumat kepada staf yang terlibat bagi kes-kes mahkamah (melibatkan kenderaan milikan Universiti);
  1. Group Personal Programme for Students
  • menguruskan pemakluman aktiviti pelajar kepada takaful operator melalui konsultan lantikan Universiti;
  • menguruskan tuntutan yang dibuat oleh pelajar;
   Specialised Programme
  • polisi Clinical Trial, Professional Indemnity, Medical Malpractice dan Educator Liability;
  1. b) menguruskan taklimat pengurusan insurans kepada staf bertanggungjawab ketiga-tiga kampus;
  2. c) menguruskan penyediaan spesifikasi untuk tujuan perolehan insurans

   

  1. Pengurusan kenderaan Universiti
  2. Menguruskan pembaharuan cukai jalan kenderaan Universiti bagi Kampus Induk
  3. Menguruskan saman kenderaan Universiti
  4. Menguruskan dokumentasi untuk kenderaan Universiti ke luar negara

  Menguruskan penukaran hak milik kenderaan Universiti yang telah dilupuskan

 • CARTA ORGANISASI

  SEDANG DIKEMASKINI...

Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin