HEBAHAN BENDAHARI BIL 10/2023: PENAMATAN POTONGAN GAJI STAF BAGI URUSAN PERSENDIRIAN DAN PENGENALAN KADAR CAJ PERKHIDMATAN/PENGAKTIFAN

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan HEBAHAN BENDAHARI 10 BAGI TAHUN 2023 berhubung Penamatan Potongan Gaji Staf Bagi Urusan Persendirian dan Pengenalan Kadar Caj Perkhidmatan/Pengaktifan.

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

          - Hebahan Bendahari Bil 10 Tahun 2023


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

27 Disember 2023

  • Hits: 1549
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin