PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2023: SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) BAGI STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan PEKELILING BENDAHARI 2 BAGI TAHUN 2023 berhubung Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) Bagi Staf Universiti Sains Malaysia.

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

          - Pekeliling Bendahari Bil 2 Tahun 2023
          - Lampiran 1: Borang Permohonan


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

27 Oktober 2023

  • Hits: 1204
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin