PEKELILING BENDAHARI BIL 1/2023: PENUTUPAN AKAUN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TAHUN 2023

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan PEKELILING BENDAHARI 1 BAGI TAHUN 2023 berhubung Penutupan Akaun dan Penyediaan Penyata Kewangan Universiti Sains Malaysia Tahun 2023.

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

          - Pekeliling Bendahari Bil 1 Tahun 2023


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

23 Oktober 2023

  • Hits: 5475
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin