HEBAHAN BENDAHARI BIL 3/2023: PENDAFTARAN PEMBEKAL USM DI SISTEM eP@USM

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan HEBAHAN BENDAHARI 3 BAGI TAHUN 2023 berhubung Pendaftaran Pembekal USM Di Sistem eP@USM.

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

          - Lampiran 1 : Poster Hebahan Pendaftaran Pembekal USM
          - Lampiran 2 : Proses Pendaftaran Pembekal USM


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

6 April 2023

  • Hits: 2544
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin