HEBAHAN BENDAHARI BIL 2/2023: PENANGGUHAN OPERASI SISTEM PERAKAUNAN & KEWANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USMeFAS)

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan HEBAHAN BENDAHARI 2 BAGI TAHUN 2023 berhubung Penangguhan Operasi Sistem Perakaunan & Kewangan Universiti Sains Malaysia (USMeFAS).

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

          - Hebahan Bendahari Bil 2 Tahun 2023


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

20 Mac 2023

  • Hits: 1055
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin