HEBAHAN BENDAHARI BIL 1/2023: PENYATA SARAAN DARIPADA PENGGAJIAN TAHUN 2022 SECARA DALAM TALIAN (iEC) DAN RESIT PENGECUALIAN CUKAI

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan HEBAHAN BENDAHARI 1 BAGI TAHUN 2023 berhubung Penyata Saraan Daripada Penggajian Tahun 2022 Secara Dalam Talian (iEC) Dan Resit Pengecualian Cukai.

3. Staf yang telah tamat perkhidmatan dan tiada akses ke Portal Campus Online, paparan Penyata Saraan Daripada Penggajian Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2022 (EC2022) boleh diakses melalui pautan di bawah:

          https://efas.usm.my/myaccount_ex/exStaff_EC.aspx
          Kata Laluan: No. Staf USM


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

27 Februari 2023

  • Hits: 554
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin