HEBAHAN BENDAHARI BIL 6/2022: PENGUATKUASAAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH USM 2023 DAN EDARAN MANUAL PENGURUSAN ASET ALIH BAHARU

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan HEBAHAN BENDAHARI 6 BAGI TAHUN 2022 berhubung Makluman Berkenaan Penguatkuasaan Tatacara Pengurusan Aset Alih USM 2023 Dan Edaran Manual Pengurusan Aset Alih Baharu.

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

          - Hebahan Bendahari Bil 6 Tahun 2022
          - Manual Pengurusan Aset Alih USM 2023


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

31 Disember 2022

  • Hits: 1302
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin