HEBAHAN BENDAHARI BIL 5/2022: TUNTUTAN PAMPASAN SEKIRANYA PEMINJAM PINJAMAN PERUMAHAN LPPSA MENINGGAL DUNIA, KEILATAN KEKAL ATAU MENYELURUH DAN PENYAKIT KRITIKAL

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan HEBAHAN BENDAHARI 5 BAGI TAHUN 2022 berhubung Makluman Berkenaan Tuntutan Pampasan Sekiranya Peminjam Pinjaman Perumahan LPPSA Meninggal Dunia, Keilatan Kekal atau Menyeluruh dan Penyakit Kritikal.

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

          - Hebahan Bendahari Bil 5 Tahun 2022


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

9 Disember 2022

  • Hits: 975
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin