PEKELILING BENDAHARI BIL 4/2022: PENUTUPAN AKAUN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TAHUN 2022

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan PEKELILING BENDAHARI 4 BAGI TAHUN 2022 berhubung Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Universiti Sains Malaysia Tahun 2022.

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

          - Pekeliling Bendahari Bil 4 Tahun 2022
          - Tarikh Penting Penutupan Akaun USM Tahun 2022


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

23 September 2022

  • Hits: 1306
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin