PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2022: KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KEPADA PEGAWAI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SEMASA BERKURSUS KECUALI KURSUS PRA PERKHIDMATAN

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan PEKELILING BENDAHARI 3 BAGI TAHUN 2022 berhubung Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Universiti Sains Malaysia Semasa Berkursus Kecuali Kursus Pra Perkhidmatan.

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

          - Pekeliling Bendahari Bil 3 Tahun 2022


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

26 Ogos 2022

  • Hits: 1111
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin