Maklumat Perolehan Terkini

Bil Jenis Nama Tarikh/Masa Muat Naik
1 TENDER T/B/JPEMB/17/22/KI/Z2- KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM PENYAMAN UDARA KAWASAN ZON 2, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG, BAGI TEMPOH 2017-2019. 18/07/2017 11.14 AM
2 TENDER T/B/JPEMB/17/22/KI/Z1- KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM PENYAMAN UDARA KAWASAN ZON 1, KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG, BAGI TEMPOH 2017-2019. 18/07/2017 11.14 AM
3 TENDER T/B/JPEMB/17/22/KCT/Z2- KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM PENYAMAN UDARA KAWASAN ZON 2, KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG, BAGI TEMPOH 2017-2019. 18/07/2017 11.12 AM
4 TENDER T/B/JPEMB/17/22/KCT/Z1- KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM PENYAMAN UDARA KAWASAN ZON 1, KAMPUS KEJURUTERAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, NIBONG TEBAL, PULAU PINANG, BAGI TEMPOH 2017-2019. 18/07/2017 11.12 AM
5 TENDER T/B/JPEMB/17/22/IPPT - KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU (IPPT), UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, BERTAM, KEPALA BATAS, PULAU PINANG, BAGI TEMPOH 2017 - 2019 18/07/2017 11.10 AM
6 TENDER T/B/JPEMB/17/22/KCK/Z2 - KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM PENYAMAN UDARA KAWASAN ZON 2, KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KUBANG KERIAN, KELANTAN, BAGI TEMPOH 2017-2019. 18/07/2017 11.08 AM
7 TENDER T/B/JPEMB/17/22/KCK/Z1 - KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM PENYAMAN UDARA KAWASAN ZON 1, KAMPUS KESIHATAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, KUBANG KERIAN, KELANTAN, BAGI TEMPOH 2017-2019. 18/07/2017 11.07 AM
8 TENDER T/G/JPEND/17/20 - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN AKADEMIK TAHUN 2017 KE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. 13/07/2017 10.26 AM
9 TENDER T/G/PPSG-CKESIU/17/21 TO SUPPLY, DELIVER, INSTALL AND COMMISSIONING DENTAL CHAIR TO UNIVERSITI SAINS MALAYSIA AS FOLLOWS: I) TEN (10) UNITS DENTAL CHAIR (SPECIALIST) TO TRAUMA CENTRE, PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN, KA 10/07/2017 11.26 AM

Perhatian :: ID Dokumen tidak mewakili NOMBOR TENDER ATAU SEBUTHARGA