Nilai Korporat

 • Akauntabiliti & Integriti

  Melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan adil dan saksama.
 • Dedikasi

  Melaksanakan tanggungjawab dengan penuh komited dan semangat kerja berpasukan.
 • Ilmu

  Berpengetahuan, berkemahiran tinggi dan profesional dalam melaksanakan tugas.
 • Luhur

  Melaksanakan tugas dengan ikhlas dan jujur.