Utama

Carta Organisasi

Carta Organisasi

Kemudahan Kewangan

Pinjaman Komputer Universiti

Menguruskan pinjaman komputer staf termasuklah urusan permohonan, kelulusan, potongan dan pelaporan.

Pinjaman Kenderaan Universiti

Menguruskan pinjaman kenderaan staf termasuklah urusan permohonan, kelulusan, potongan dan pelaporan.

Pengurusan Insuran, Cukai Jalan dan Saman Universiti

Mengurus permohonan serta tuntutan insuran bagi semua alatan, harta universiti, staf dan pelajar yang telah diinsurankan.

Mentadbir cukai jalan dan menyelia saman kenderaan universiti.