Perkhidmatan / Kemudahan Kewangan

Unit Pinjaman Universiti adalah unit yang menguruskan hal ehwal kemudahan pinjaman universiti seperti pinjaman komputer dan kenderaan. Unit ini juga membantu menyelaraskan urusan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia.