Kewangan RLKA

Unit Bayaran RLKA adalah unit yang menguruskan hal ehwal pembayaran kepada staf di bawah Rancangan Latihan Kakitangan Akademik termasuk bayaran yuran pengajian, yuran penerbangan dan elaun-elaun RLKA.