Sistem

eVendor Manual Sistem

Sistem Pembekal

Pembekal yang berminat untuk berurusniaga dengan universiti mendaftar secara atas talian

Menyimpan maklumat perniagaan pembekal

Membenarkan semakan pesanan dan status bayaran

eTracker Manual Sistem

Sistem Pinjaman

Pendaftaran penerimaan invois secara atas talian

Pemantauan penerimaan invois