Kewangan Pembekal

Seksyen Pengurusan Bayaran pembekal mengurus bayaran kepada pembekal, kontraktor atau individu bagi setiap bekalan, perkhidmatan atau kerja yang telah dilaksanakan dengan sempurna.