Sistem

Kewangan Staf / Sistem
ePayroll Manual Sistem

Sistem Gaji

Penyenggaraan data emolumen

Penjanaan gaji bersih bulanan staf

Pengiraan caruman statutori mengikut kadar yang ditetapkan

Mengurus pembiayaan staf melalui kaedah potongan gaji dan bayaran balik mengikut jadual

eClaim Manual Sistem

Sistem Kutipan Online

Memberi kemudahan kepada pengguna dalam membuat:-

 1. Permohonan pendahuluan diri
 2. Permohonan pembayaran tuntutan perjalanan dalam dan luar negara
 3. Mengesahkan permohonan
 4. Membuat komitmen perakaunan
 5. Memantau dan mengawal tuntutan; dan
 6. Mengetahui status permohonan

myAccount Manual Sistem

Sistem Penyata Online

PELAJAR:

Kemudahan kepada pengguna untuk memperolehi maklumat

 1. Baki terhutang
 2. Terpeinci invois yang dicaj
 3. Sejarah transaksi kewangan


STAF:

Membenarkan pengguna membuat

 1. Semakan pembayaran yang telah dibuat oleh universiti
 2. Semakan dan muat turun penyata pendapatan bulanan
 3. Memohon cetakan beserta pengesahan penyata bulanan
 4. Membuat permohonan mengemaskini maklumat perbankkan bagi tujuan transaksi pendapatan bulanan dan pembayaran oleh universiti


PEMBEKAL:

Membenarkan pengguna menyemak transaksi pembayaran yang dibuat oleh universiti ke atas mereka