Sistem

Kewangan Pelajar / Sistem
eStacis Manual Sistem

Sistem Akaun Pelajar

Penyenggaraan lejar pelajar

Penjanaan transaksi kewangan secara individu dan pukal

Pemantauan hutang tertunggak

Kemudahan bayaran balik

Laporan yang standard

myAccount Manual Sistem

Sistem Penyata Online

PELAJAR:

Kemudahan kepada pengguna untuk memperolehi maklumat

  1. Baki terhutang
  2. Terpeinci invois yang dicaj
  3. Sejarah transaksi kewangan


STAF:

Membenarkan pengguna membuat

  1. Semakan pembayaran yang telah dibuat oleh universiti
  2. Semakan dan muat turun penyata pendapatan bulanan
  3. Memohon cetakan beserta pengesahan penyata bulanan
  4. Membuat permohonan mengemaskini maklumat perbankkan bagi tujuan transaksi pendapatan bulanan dan pembayaran oleh universiti


PEMBEKAL:

Membenarkan pengguna menyemak transaksi pembayaran yang dibuat oleh universiti ke atas mereka