Utama

Carta Organisasi

Carta Organisasi

Fungsi Kewangan Pelajar

Pengurusan Caj Yuran Pelajar

 • Mengurus caj yuran kepada semua pelajar USM Ijazah Pertama Penuh Masa dan Jarak Jauh serta Ijazah Tinggi.
 • Memastikan data penyata pelajar sentiasa dikemaskini bagi membolehkan pelajar mengetahui status terkini penyata mereka.

Pengurusan Pinjaman/Biasiswa Penaja Dalam dan Luar Negara

 • Memastikan data yuran pelajar dimasukkan ke dalam Sistem Maklumat Pelajar untuk dihantar kepada PTPTN dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Mengurus dan mengemaskini kutipan yuran pelajar dari pelajar dan penaja dan mengeluarkan penyata kewangan kepada pelajar bagi setiap semester.
 • Menguruskan bayaran biasiswa dan pinjaman kepada pelajar.

Pengurusan Bantuan/Pinjaman daripada Universiti

 • Menguruskan pinjaman untuk pelajar-pelajar baru.
 • Menguruskan pinjaman jangka pendek pelajar.
 • Menguruskan pinjaman jangka panjang pelajar.
 • Menguruskan bantuan zakat kepada pelajar yang layak.

Pengurusan Urusan Kewangan Kegiatan Pelajar

Mengurus akaun-akaun berkaitan aktiviti dan persatuan pelajar.

Pengurusan Bayaran Elaun/Sara Hidup/Fellowship Pelajar

Menguruskan pembayaran elaun-elaun sara hidup, fellowship dan siswazah pembantu.

Pengurusan Kewangan Pelajar

Pengurusan Caj Yuran Pelajar

Mengurus caj yuran kepada semua pelajar Ijazah Pertama Sepenuh Masa dan Jarak Jauh serta Ijazah Tinggi

Menguruskan pinjaman/biasiswa penaja dalam dan luar Negara

 • Memastikan data yuran pelajar dimasukkan ke dalam Sistem Maklumat Pelajar untuk dihantar kepada PTPTN dalam tempoh yang ditetapkan
 • Mengurus dan mengemaskini kutipan yuran pelajar dari pelajar dan penaja dan mengeluarkan penyata kewangan kepada pelajar bagi setiap semester
 • Menguruskan bayaran biasiswa dan pinjaman kepada pelajar

Menguruskan bantuan/pinjaman daripada Universiti

 • Menguruskan pinjaman untuk pelajar-pelajar baru
 • Menguruskan pinjaman jangka pendek pelajar
 • Menguruskan pinjaman jangka panjang pelajar
 • Menguruskan bantuan zakat kepada pelajar yang layak

Menguruskan urusan kewangan kegiatan pelajar

Mengurus akaun-akaun berkaitan aktiviti dan persatuan pelajar

Menguruskan bayaran elaun / sara hidup /fellowship pelajar

 • Menguruskan pembayaran elaun-elaun sara hidup, fellowship dan siswazah pembantu
 • Mengesahkan yuran dan status pelajar untuk urusan pengeluaran wang KWSP melalui prosidur Skim Pengeluaran Pendidikan dan pengesahan yuran lain-lain penajaan.