Utama

Bayaran / Utama

Carta Organisasi

Carta Organisasi

Fungsi Unit Operasi Bayaran Pembekal & Unit Kewangan Bayaran Pembekal

Pengurusan dan Pemantauan Tatacara Bayaran

 • Menggubal dan menyediakan prosedur, prinsip, polisi, tatacara dan kawalan dalaman pengurusan bayaran untuk dilaksanakan oleh universiti
 • Mentadbir dan memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan akaun belum bayar universiti
 • Mentadbir dan memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan kewangan akaun amanah
 • Mentadbir dan memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan kewangan projek pembangunan universiti
 • Memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan bayaran anak syarikat universiti
 • Menerima dan memantau aduan-aduan terhadap aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pengurusan bayaran universiti

Operasi Bayaran Pembekal

Unit Operasi Bayaran Pembekal bertanggunjawab terhadap:-

 • Pengurusan bayaran kepada Pembekal dan Kontraktor
 • Pengurusan bayaran bil utiliti
 • Pengurusan Panjar Wang Runcit Pusat Tanggungjawab dan Projek Penyelidikan
 • Urusan Pembayaran Pengajar Sambilan

Jenis-Jenis Pembayaran

 • Pembayaran kepada pembekal / kontraktor
 • Pembayaran kepada pensyarah / penceramah / fasilitator sambilan
 • Panjar wang runcit
 • Pembayaran melalui Draf Bank / Pindahan Telegrafik

Tanggungjawab Bagi Perbelanjaan Yang Tidak Dibenarkan

Pegawai yang membenarkan perbelanjaan dilakukan tanpa kuasa akan dipertanggungjawabkan sendiri bagi jumlah yang dibelanjakan.

Semakan Sebelum Pembayaran

Sebelum membuat pembayaran, PTJ hendaklah menentukan tentang perkara perkara tersebut:

 • Baki peruntukan mencukupi untuk melakukan pembayaran;
 • Semua dokumen perlu disahkan serta berada dalam keadaan lengkap dan teratur;
 • Pembelian aset alih perlu didaftarkan terlebih dahulu dan salinan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-3); dan
 • Mengikut peraturan yang telah ditetapkan dan boleh dibayar.

Pengurusan Panjar Wang Runcit (PWR)

PWR adalah sejumlah wang yang diberi kepada Ketua PTJ untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil yang segera dan perbelanjaan runcit tanpa perlu dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada sesuatu maksud perbelanjaan.

Oleh itu, PTJ boleh membuat pembelian kecil dengan menggunakan PWR untuk semua pembayaran atas sesuatu resit yang tidak melebihi RM500.00.

Walau bagaimanapun, kemudahan PWR tidak boleh digunakan untuk membayar elaun perjalanan, sara hidup, yuran, upah dan lain-lain bayaran yang boleh dibayar melalui baucar pembayaran.

Kebenaran Menguruskan PWR

Ketua PTJ hendaklah melantik dua orang pegawai yang menjadi juruwang dan pegawai yang meluluskan pembayaran melalui PWR. Jabatan Bendahari akan mengeluarkan surat kuasa mengendalikan PWR kepada Ketua PTJ selaku Pemegang PWR.

Pemeriksaan Berkala

Jabatan Bendahari atau Ketua PTJ atau pegawai yang diberi kuasa olehnya berhak membuat pemeriksaan mengejut pada bila-bila masa sekurang-kurangnya dua kali setahun bagi memastikan pengurusan PWR dibuat dengan teratur.Kawalan Bayaran Pembekal

Unit Kewangan Bayaran Pembekal bertanggungjawab terhadap:-

 • Pengurusan bayaran kemajuan kepada kontraktor dan perunding
 • Pemberian Tunai Projek Penyelidikan
 • Bayaran elaun cuti sabatikal dan cuti belajar
 • Penyediaan laporan berkala berkaitan pembayaran pembekal & tuntutan lain.

Pemberian Tunai Projek Di Bawah Geran Universiti Penyelidikan

Projek-projek penyelidikan di bawah geran Universiti Penyelidikan telah melaksanakan kaedah pemberian tunai bagi tujuan pembelian runcit. Ini adalah untuk membantu menjayakan agenda penyelidikan Universiti.Berikut adalah tatacara berkaitan pemberian tunai di bawah geran Universiti Penyelidikan.

 • Ketua projek yang mempunyai projek di bawah geran Universiti Penyelidikan boleh memohon untuk mendapatkan pemberian tunai dari Jabatan Bendahari.
 • Jabatan Bendahari boleh mempertimbangkan dan meluluskan pemberian tunai kepada projek Universiti Penyelidikan mengikut had seperti berikut:-
Bil Butiran Amaun Kelayakan (RM)
1 Projek Penyelidikan Utama
(nilai geran ≥ RM200,000.00)
1,000.00
2 Projek Penyelidikan
(nilai geran < RM200,000.00)
500.00
(RUJUK SURAT EDARAN BENDAHARI BIL1/2009)

Pengurusan Kewangan Staf

Tuntutan dan pendahuluan staf

Menguruskan bayaran kepada staf termasuk tuntutan perjalanan, tuntutan imbuhan balik, pendahuluan diri dan pelbagai.

Bayaran kad korporat

Menguruskan bayaran kad korporat universiti.

Bayaran honorarium

Menguruskan bayaran honorarium kepada staf termasuk elaun pengajar sambilan dan elaun pakaian seragam.

Emolumen

Menguruskan bayaran emolumen kepada staf termasuk bayaran gaji, elaun, kwsp, socso, pencen, ganjaran, elaun kerja lebih masa, award wang tunai, elaun pakaian panas dan bayaran kepada agensi (potongan gaji).

Bayaran RLKA

Menguruskan bayaran kepada staf di bawah Rancangan Latihan Kakitangan Akademik termasuk bayaran yuran pengajian, yuran penerbangan dan elaun-elaun RLKA.