Bayaran

Mengurus bayaran kepada semua pembekal Universiti, merangkumi bayaran di bawah Kumpulan Wang Mengurus, Kumpulan Wang Amanah, Kumpulan Wang Penyelidikan & APEX, Pembangunan dan Enterprise serta Emolumen dan Tuntutan Staf.