Sistem

Hasil / Sistem
eBilling Manual Sistem

Sistem Bil Pelbagai

Penjanaan bil individu dan berjadual

Pemantauan hutang tertunggak

Laporan pengumuran dan surat peringatan

eReceipt Manual Sistem

Sistem Resit

Penjanaan resit secara individu dan pukal bagi pelbagai mod bayaran

Laporan perkreditan dan analisa

eRecon Manual Sistem

Sistem Penyesuaian Bank

Penyesuaian antara lejar bank dan penyata bank secara elektronik

Menyenaraikan ‘unpresented transaction’ mengikut format yang standard

ePayment Manual Sistem

Sistem Kutipan Online

Menyediakan platform pembayaran atas talian menggunakan kemudahan kad kredit dan FPX