Hasil

Mengendalikan pengurusan Aliran Tunai Universiti.

Mengurus kutipan Universiti seperti tunai, wang pos, cek, deraf bank, pindahan kredit, kad kredit dan bayaran melalui e-payment.