Sistem

Perolehan / Sistem
eVote Manual Sistem

Sistem Buku Vot & Kawalan Belanjawan

Buku vot elektronik

Mengawal peruntukan

Menyimpan rekod perincian transaksi

Memaparkan baki terkini peruntukan

Membenarkan carian, paparan serta semakan status setiap transaksi

Membantu kawalan belanjawan, pemantauan prestasi perbelanjaan dan penjanaan laporan

eFT Manual Sistem

Sistem IBG

Penjanaan data bayaran untuk kaedah kredit terus

Penyediaan perihal pembayaran sebagai pemberitahuan perincian transaksi bayaran kepada pembekal

eVendor Manual Sistem

Sistem Pembekal

Pembekal yang berminat untuk berurusniaga dengan universiti mendaftar secara atas talian

Menyimpan maklumat perniagaan pembekal

Membenarkan semakan pesanan dan status bayaran

eProcurement Manual Sistem

Sistem Perolehan

Pesanan belian elektronik kepada pembekal berdaftar

Komitmen secara automatik ke buku vot

Mengawal perolehan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan

Pemantauan perolehan dan penilaian prestasi pembekal

eAsset Manual Sistem

Sistem Pengurusan Aset

Pengurusan pendaftaran aset secara elektronik

Penjanaan transaksi kewangan mengikut standard yang ditetapkan

Membenarkan capaian dan paparan sejarah transaksi aset

Membenarkan penilaian semula aset

eTracker Manual Sistem

Sistem Pinjaman

Pendaftaran penerimaan invois secara atas talian

Pemantauan penerimaan invois

eInsurance Manual Sistem

Sistem Insurans