Utama

Zon@Bursary / Utama

Carta Organisasi

Fungsi Unit Operasi Bayaran Pembekal & Unit Kewangan Bayaran Pembekal

Pengurusan dan Pemantauan Tatacara Bayaran

  • Menggubal dan menyediakan prosedur, prinsip, polisi, tatacara dan kawalan dalaman pengurusan bayaran untuk dilaksanakan oleh universiti
  • Mentadbir dan memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan akaun belum bayar universiti
  • Mentadbir dan memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan kewangan akaun amanah
  • Mentadbir dan memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan kewangan projek pembangunan universiti
  • Memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan bayaran anak syarikat universiti
  • Menerima dan memantau aduan-aduan terhadap aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pengurusan bayaran universiti


Pengurusan Kewangan Staf

Tuntutan Staf

Menguruskan bayaran kepada staf termasuk tuntutan perjalanan & tuntutan imbuhan.