Polisi

Seksyen Governan merupakan seksyen yang menjadi sumber rujukan utama bagi penggubalan dan penetapan polisi selain mengemaskini peraturan-peraturan kewangan sedia ada. Di samping itu, seksyen ini juga terlibat dalam menguruskan hal ehwal perjalanan mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan (JTK) Universiti.