Sistem

Perakaunan / Sistem
eLedger Manual Sistem

Sistem Lejar Am

Pembentukan carta akaun

Perekodan transaksi kewangan utama

Penyenggaraan satu set akaun yang lengkap dan terkini serta penutupan akaun secara harian

Penyata kewangan universiti