Sistem

Aset / Sistem
eAsset Manual Sistem

Sistem Pengurusan Aset

Pengurusan pendaftaran aset secara elektronik

Penjanaan transaksi kewangan mengikut standard yang ditetapkan

Membenarkan capaian dan paparan sejarah transaksi aset

Membenarkan penilaian semula aset