Aset

Unit Aset berperanan menguruskan aktiviti Pengurusan Aset Alih Universiti dan Pengurusan Insurans berkaitan aset Universiti.