Sistem

Belanjawan / Sistem
eVote Manual Sistem

Sistem Buku Vot & Kawalan Belanjawan

Buku vot elektronik

Mengawal peruntukan

Menyimpan rekod perincian transaksi

Memaparkan baki terkini peruntukan

Membenarkan carian, paparan serta semakan status setiap transaksi

Membantu kawalan belanjawan, pemantauan prestasi perbelanjaan dan penjanaan laporan

eBudget Manual Sistem

Sistem Permohonan Bajet