Belanjawan

Mengendalikan pengurusan Belanjawan Universiti, merangkumi Kumpulan Wang Mengurus, Pembangunan, Am dan Enterprise, serta Universiti Penyelidikan dan Program Universiti APEX.