Belanjawan

Mengendalikan pengurusan Belanjawan Universiti, merangkumi Kumpulan Wang Mengurus, Pembangunan, Am dan Enterprise di bawah seliaan Seksyen Belanjawan, serta Universiti Penyelidikan