eFAS2ResQ

eFAS digunakan di setiap ptj dan kampus dalam Universiti Sains Malaysia. Aplikasi TeamViewer digunakan bagi memastikan khidmat sokongan dapat diberikan kepada pengguna dengan lebih efektif tanpa perlu pasukan sokongan eFAS berada dilokasi.

TeamViewer membantu petugas khidmat sokongan dalam mengenalpasti permasalahan yang sedang dihadapi oleh pengguna semasa menggunakan eFAS.

TeamViewer membenarkan petugas khidmat sokongan mengakses komputer peribadi pengguna melalui ID unik dan kata laluan khas. Sila bekalkan ID unik berkenaan kepada petugas seperti paparan berikut :-

Muat Turun eFAS2ResQ