Utama

Seksyen Governan merupakan seksyen yang menjadi sumber rujukan utama bagi penggubalan dan penetapan polisi selain mengemaskini peraturan-peraturan kewangan sedia ada. Di samping itu, seksyen ini juga terlibat dalam menguruskan hal ehwal perjalanan mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan (JTK) Universiti.

 

Fungsi Seksyen Govenan

Pengurusan polisi dan dasar kewangan Universiti

  1. Memantau, mengkaji serta mengusahakan kelulusan berkenaan peraturan, pekeliling, garis panduan dan lain-lain keperluan baru berkaitan kewangan serta mengemaskininya bagi kegunaan Universiti dari semasa ke semasa;
  2. Mengkaji dan mengemaskini Peraturan Kewangan Universiti;
  3. Menguruskan perkara berkaitan Pekeliling Bendahari, Surat Pekeliling Bendahari, Hebahan Bendahari serta mengemaskini kesemua dokumen berkenaan.
  4. Membantu lain-lain seksyen/unit di dalam Jabatan Bendahari untuk penyediaan polisi, garis panduan dan seumpamanya berkaitan kewangan dan tanggungjawab Jabatan Bendahari;
  5. Mengurus perkara berkaitan penurunan kuasa kewangan melibatkan kuasa Bendahari;
  6. Menguruskan hal-hal berkaitan kewangan dan lain-lain perkara seumpamanya yang melibatkan Yayasan USM

Urusetia

  1. Mengurus mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan Universiti.


Penafian    |    Dasar Privasi    |    Piagam Pelanggan    |    Dasar Keselamatan    |    Peta Laman    |    Galeri    |    Hakmilik     
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


  >  Penafian   
  >  Dasar Privasi
  >  Piagam Pelanggan    
  >  Dasar Keselamatan
  >  Peta Laman
  >  Galeri
  >  Hakmilik   
  > 
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube