Utama

Mengurus bayaran kepada semua pembekal Universiti, merangkumi bayaran di bawah Kumpulan Wang Mengurus, Kumpulan Wang Amanah, Kumpulan Wang Penyelidikan & APEX, Pembangunan dan Enterprise serta Emolumen dan Tuntutan Staf

 

Fungsi Kewangan Pembekal

  1. Menggubal dan menyediakan prosedur, prinsip, polisi, tatacara dan kawalan dalaman pengurusan bayaran untuk dilaksanakan oleh Universiti

  2. Mentadbir dan memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan akaun belum bayar Universiti

  3. Mentadbir dan memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan kewangan akaun amanah

  4. Mentadbir dan memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan kewangan projek pembangunan Universiti

  5. Memantau dasar-dasar berkaitan pengurusan bayaran anak syarikat Universiti

  6. Menerima dan memantau aduan-aduan terhadap aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pengurusan bayaran Universiti

 


Penafian    |    Dasar Privasi    |    Piagam Pelanggan    |    Dasar Keselamatan    |    Peta Laman    |    Galeri    |    Hakmilik     
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


  >  Penafian   
  >  Dasar Privasi
  >  Piagam Pelanggan    
  >  Dasar Keselamatan
  >  Peta Laman
  >  Galeri
  >  Hakmilik   
  > 
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube