Utama

Mengendalikan pengurusan Aliran Tunai Universiti. Mengurus kutipan Universiti seperti tunai, wang pos, cek, deraf bank, pindahan kredit, kad kredit dan bayaran melalui e-payment

 

Fungsi Hasil

Pengurusan Aliran Tunai Universiti

  1. Menyediakan keperluan aliran tunai Universiti setiap bulan termasuk keperluan Kampus Cawangan, bayaran gaji dan perbelanjaan operasi
  2. Memantau kedudukan baki tunai di bank dan lejar
  3. Memantau transaksi antara bank dan pindahan wang


Pengurusan Terimaan Hasil

  1. Mengurus kutipan Universiti seperti tunai, wang pos, cek, deraf bank, pindahan kredit, kad kredit dan e-payment


Pengurusan Penyesuaian Bank

  1. Mengurus penyesuaian maklumat pembayaran dan penerimaan antara rekod bank dan lejar USM bagi akaun semasa di BMMB, CIMB dan BIMB


Pengurusan Wang Pendahuluan (pemandu) dan Wang Panjar

  1. Mengurus bayaran pendahuluan pemandu untuk aktiviti Universiti
  2. Mengurus Panjar Wang Runcit Universiti dan imbuhan wang runcit PTJ dan projek
  3. Pengurusan Cek Luput, Wang Tak Dituntut dan Pelbagai Pemiutang (Hasil)
  4. Mengemaskini senarai Cek Luput dan Wang Tak Dituntut selaras dengan Akta Wang Tak Dituntut 1965
  5. Memantau dan menyelia hasil Universiti yang direkod dalam Akaun Pelbagai Pemiutang


Penafian    |    Dasar Privasi    |    Piagam Pelanggan    |    Dasar Keselamatan    |    Peta Laman    |    Galeri    |    Hakmilik     
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


  >  Penafian   
  >  Dasar Privasi
  >  Piagam Pelanggan    
  >  Dasar Keselamatan
  >  Peta Laman
  >  Galeri
  >  Hakmilik   
  > 
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube