Utama

Bertanggungjawab ke atas tujuh (7) jenis perniagaan universiti iaitu latihan pendidikan, pengurusan projek dan konsultansi, perkhidmatan kesihatan dan pendidikan kesejahteraan, jualan bahan, sewaan, perkhidmatan analisis dan pengujian serta projek khas. Bertanggungjawab dalam pengurusan perniagaan, pengurusan kos dan pengurusan bayaran bagi tujuh (7) jenis perniagaan di atas

 

Fungsi Endowmen

Pengurusan Perniagaan

 1. Mengurus kewangan aktiviti penjanaan pendapatan
 2. Mengawal dan menyelenggara Carta Akaun Endowmen Perniagaan
 3. Melaksanakan dasar aktiviti penjanaan pendapatan
 4. Memberi khidmat nasihat kepada PTJ berkaitan pengurusan aktiviti penjanaan pendapatan
 5. Menyimpan rekod dan fail pengurusan aktiviti penjanaan pendapatan
 6. Mengadakan program latihan berkaitan aktiviti penjanaan pendapatan bersama PTJ


Pengurusan Kos

 1. Melaksanakan dasar penentuan kos
 2. Mengenalpasti kos keseluruhan program akademik universiti, projek dan lain-lain aktiviti perniagaan dalam penentuan kadar
 3. Menyimpan rekod dan fail pengurusan kos


Pengurusan Bayaran

 1. Mengurus bayaran kepada pembekal dan transaksi dalaman
 2. Mengurus Akaun Belum Bayar
 3. Mengurus akaun wang panjar, pendahuluan dan prabayar
 4. Melaksanakan dasar, peraturan dan tatacara pengurusan bayaran
 5. Memberi khidmat nasihat kepada PTJ berkaitan pengurusan bayaran
 6. Menyimpan rekod dan fail pengurusan bayaran


Penafian    |    Dasar Privasi    |    Piagam Pelanggan    |    Dasar Keselamatan    |    Peta Laman    |    Galeri    |    Hakmilik     
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


  >  Penafian   
  >  Dasar Privasi
  >  Piagam Pelanggan    
  >  Dasar Keselamatan
  >  Peta Laman
  >  Galeri
  >  Hakmilik   
  > 
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube