Utama

Mengendalikan pengurusan Belanjawan Universiti, merangkumi Kumpulan Wang Mengurus, Pembangunan, Am dan Enterprise di bawah seliaan Seksyen Belanjawan, serta Universiti Penyelidikan

 

Fungsi Belanjawan

 1. Penyediaan Cadangan/Permohonan Anggaran Belanjawan Tahunan Universiti
  Menyelaraskan penyediaan cadangan/permohonan anggaran Belanjawan Tahunan Universiti kepada pihak Agensi Pusat berdasarkan penetapan halatuju/fokus Universiti
 1. Pengurusan Mesyuarat Belanjawan
  Mengurus pelaksanaan Mesyuarat Pemeriksaan Belanjawan Tahunan Universiti dan mesyuarat lain berhubung pengurusan belanjawan Universiti
 1. Pengurusan Agihan Belanjawan Tahunan
  Mengurus Agihan Belanjawan Tahunan kepada PTJ mengikut Kumpulan Wang dan komponen
 1. Pengurusan Pergerakan Peruntukan
  Mengurus permohonan oleh PTJ bagi pergerakan peruntukan/pindaan, sepanjang tahun merangkumi pindaan senarai asset
 1. Pengurusan Muatnaik Peruntukan ke Sistem Kewangan
  Mengurus proses muatnaik peruntukan ke dalam sistem kewangan bagi PTJ/aktiviti yang telah diluluskan merangkumi kemaskini pergerakan peruntukan, maklumat alatan serta geran penyelidikan sepanjang tahun
 1. Penyediaan Laporan
  Menyediakan laporan berhubung belanjawan kepada pihak Pengurusan Universiti dan Agensi Pusat di bawah seliaan Seksyen Belanjawan
 1. Pemantauan Prestasi
  Memantau prestasi kewangan program/aktiviti di bawah seliaan Seksyen Belanjawan
 1. Khidmat Nasihat
  Memberi khidmat nasihat dan sebagai sumber rujukan berhubung belanjawan Universiti


Penafian    |    Dasar Privasi    |    Piagam Pelanggan    |    Dasar Keselamatan    |    Peta Laman    |    Galeri    |    Hakmilik     
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


  >  Penafian   
  >  Dasar Privasi
  >  Piagam Pelanggan    
  >  Dasar Keselamatan
  >  Peta Laman
  >  Galeri
  >  Hakmilik   
  > 
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube