Utama

Unit Aset berperanan menguruskan aktiviti Pengurusan Aset Alih Universiti yang meliputi aspek Penerimaan, Pendaftaran, Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan, Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira aset

 

Fungsi Aset

Pendaftaran

 1. Menguruskan pendaftaran aset Universiti
 2. Menyimpan dan mengemaskini Daftar Aset Universiti untuk keperluan pengurusan Universiti, Pihak Audit, Kementerian serta pihak luar


Pemeriksaan

 1. Menguruskan penglabelan aset Universiti dengan mengeluarkan label harta (barcode)
 2. Menjalankan aktiviti pemeriksaan fizikal terhadap aset Universiti


Pelupusan

 1. Menguruskan aktiviti pelupusan aset Universiti bagi aset yang telah rosak,usang dan sebagainya mengikut kaedah yang telah ditetapkan
 2. Menjadi Sekretariat Mesyuarat JK Pelupusan Aset Dan Barang
 3. Menjadi Sekretariat Mesyuarat JK Pelupusan Peralatan Komputer


Kehilangan & Hapus Kira

 1. Menguruskan kes kehilangan dan hapus kira aset Universiti bagi ketiga-tiga kampus
 2. Menjadi Sekretariat Mesyuarat JKKehilangan dan Hapus kira


Pelaporan

 1. Menyediakan laporan Pendaftaran, Pemeriksaan, Pelupusan dan Kehilangan Aset untuk Mesyuarat JK Pengurusan Aset Alih Universiti , JPKA dan JTK
 2. Menyediakan Penyata Aset Tahunan


Maklumbalas Audit Dan Pengurusan Usm

 1. Menyedia senarai aset yang lengkap untuk kegunaan pihak Pengurusan Universiti dan pelaporan kepada pihak Audit sekiranya dikehendaki
 2. Membantu pihak pengurusan Jabatan Bendahari menjawab pertanyaan pihak Audit berhubung pengurusan aset Universiti


Penafian    |    Dasar Privasi    |    Piagam Pelanggan    |    Dasar Keselamatan    |    Peta Laman    |    Galeri    |    Hakmilik     
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube


  >  Penafian   
  >  Dasar Privasi
  >  Piagam Pelanggan    
  >  Dasar Keselamatan
  >  Peta Laman
  >  Galeri
  >  Hakmilik   
  > 
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutube