HEBAHAN BENDAHARI BIL 1/2022 : PEMAKAIAN PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA BERKAITAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan HEBAHAN BENDAHARI 1 BAGI TAHUN 2022 berhubung Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan Malaysia Berkaitan Pengurusan Aset Alih Kerajaan.

3. Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan (seperti di lampiran) untuk makluman dan rujukan selanjutnya.

          - Hebahan Bendahari Bil 1 Tahun 2022


Sekian, terima kasih.


BENDAHARI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

31 Januari 2022

  • Hits: 438
Tentang Kami

Laman ini menyediakan informasi perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Bendahari. Maklumat yang terkandung merupakan maklumat terkini yang turut merangkumi maklumat berkenaan peraturan dan pekeliling yang berkaitan Kewangan Universiti.

Hubungi Kami

Jabatan Bendahari, Bangunan Canselori, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Malaysia

Tel : +604 - 6534288
Fax : +604 - 6574854  |  icon admin