HEBAHAN BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2018 - KADAR KORPORAT BAHARU HOTEL RENAI

15/03/2018

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Hebahan Bendahari seperti di atas mengenai:

KADAR KORPORAT BAHARU HOTEL RENAI.

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan rujukan tuan/puan.

 

- Hebahan Bendahari Bil. 4 Tahun 2018 - Kadar Korporat Baharu Hotel Renai

 

JABATAN BENDAHARI USM.