HEBAHAN BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2018 - PERLUASAN SKOP KAD KORPORAT PTJ HOTEL

15/03/2018

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan Bendahari telah mengeluarkan Hebahan Bendahari seperti di atas mengenai:

PERLUASAN SKOP KAD KORPORAT PTJ HOTEL.

 

Bersama-sama ini disertakan dokumen berkaitan perkara di atas untuk makluman dan rujukan tuan/puan.

 

- Hebahan Bendahari Bil. 3 Tahun 2018 - Perluasan Skop Kad Korporat PTJ Hotel

 

JABATAN BENDAHARI USM.